AKTUALNOŚCI
 

          W 2011 roku został zrealizowany projekt pod nazwą: "Budowa Żywego Pomnika Jana Pawła II Domu Stałego Pobytu i Rehabilitacji oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymskokatolickiej w Brzostku"
          Projekt Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
          W ramach tego projektu powstał Środowiskowy dom Samopomocy wraz z infrastrukturą oraz zmodernizowano starsze i wybudowano nowe budynki dla Warsztatów Terapii Zajęciowej.