PRZEMÓWIENIA JANA PAWŁA II

 

Przemówienie do dziennikarzyPo uroczystościach na krakowskich Błoniach Ojciec Święty spotkał się z dziennikarzami i przemówił do nich w języku angielskim, francuskim, włoskim i polskim. Oto słowa Papieża skierowane do dziennikarzy po polsku:

Pragnę bardzo podziękować wszystkim dziennikarzom i przedstawicielom środków przekazu, którzy pracowali w ciągu tych dni w dość osobliwej, w dość niezwykłej sytuacji. Myślę, że ta wasza praca, bardzo uciążliwa, czasem niewdzięczna, równocześnie bardzo potrzebna ludziom, była jakąś cząstką wysiłku, który w ciągu tych właśnie minionych prawie dziesięciu dni podjęła cała Polska, a przynajmniej znaczna część Polski, ażeby przeżyć wydarzenie bez precedensu w całym tysiącleciu. Pragnę bardzo serdecznie wszystkim Państwu podziękować za ich wysiłek poświęcony sprawie informacji, przekazowi informacji przy pomocy środków społecznego przekazu. Dziękuję także w imieniu moich rodaków, którzy mogli w ten sposób uczestniczyć w tej podróży. Nie zawsze bowiem mogli w niej uczestniczyć osobiście i bezpośrednio, ze względu na odległości i inne okoliczności.