TRZECIA ROCZNICA ŚMIERCI JANA PAWŁA II OBCHODZONA W PARAFII BRZOSTEK
 

„JESTEŚ PIELGRZYMEM NA TEJ ZIEMI”

 

        Drugiego kwietnia 2008 roku minęła trzecia rocznica śmierci Jana Pawła II Wielkiego Papieża, Naszego Rodaka. Pontyfikat Jana Pawła II to bez wątpienia wielka karta historii współczesnej, a dla nas wszystkich to ogromny dar, ponieważ dane nam było żyć właśnie w tych czasach. Warto dziś zapytać: Co zostało w naszych sercach po śmierci Jana Pawła II? Co zrobimy z tym świadectwem wiary, które dla nas pozostawił? Papież ofiarował nam ogromną spuściznę literacką i duchową, która nie tylko powinna wiązać się z wyborem drogi życia, ale pociągać za sobą trwałość postanowień.

        Patrząc z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że śmierć Jana Pawła II to znak dla świata, który coraz częściej zaprzecza miłości, godności i pozbawia nas nadziei. Musimy budować – jak nas nieustannie prosił i zachęcał – cywilizację pokoju, miłości i miłosierdzia. Wtedy zwyciężymy, wytrwamy i spłacimy nasz ogromny dług wobec Niego.

        Trzy lata temu jeszcze z nami był... Był do godziny 21.37... Oczy całego świata skierowane były na Watykan... Serca i myśli wyrywały się do Naszego Papieża, który powoli odchodził do Domu Ojca... Człowiek garnął się do człowieka... Bliżej nam było do siebie, bo wtedy łatwiej znosić ból, łatwiej milczeć, modlić się!

        Czy nadal potrafimy być tak blisko siebie? Czy potrafimy wspólnymi siłami oddać hołd Największemu z Polaków? Czy kwiecień 2005 ma szansę powtórzyć się w naszym życiu?

        Montaż słowno-muzyczny „JESTEŚ PIELGRZYMEM NA TEJ ZIEMI” powstał przede wszystkim po to, aby uczcić pamięć Papieża Wszechczasów. Na inscenizację złożyły się najważniejsze wydarzenia z życia Karola Wojtyły, od narodzin do początku pontyfikatu oraz od objęcia Piotrowego Tronu, do zakończenia ziemskiego życia. Wśród wielu scenek na szczególną uwagę zasłużyły: „Dzieciństwo” i „Młodość” Karola Wojtyły, „Wybór na Papieża”, „Zamach” oraz „Spotkania z Ojcem Świętym w Watykanie”.

        W tym miejscu należy wspomnieć, że w rolę Lolka wcielił się malutki Maciuś Krajewski, który niezwykle zachwycił publiczność. Dorastającego Papieża znakomicie odegrał Karol Furman uczeń szóstej klasy SP Brzostek. Jednak najwięcej wzruszeń u widzów wzbudził ks. Henryk Maguda – Proboszcz parafii w Nowym Żmigrodzie, który doskonale potrafił naśladować nie tylko zachowanie Jana Pawła II, ale również Jego sposób wypowiadania się, tak szczególnie nam bliski.

        Najweselszym akcentem montażu były audiencje w Watykanie, podczas których Papież przyjmował tak znakomite osobistości jak: Matkę Teresę z Kalkuty, Lecha Wałęsę, ludzi Solidarności, Georga Busha, Aleksandra Kwaśniewskiego z małżonką, Żydów, Muzułmanów, artystów, muzyków, cyrkowców, społeczność cygańską, Hawajki, Indian…

        Każdy gość przybywający do Watykanu nie tylko składał hołd Ojcu Świętemu, ale również zostawiał coś w darze. Niezwykłymi podarunkami okazały się występy taneczne naszych dzieci, których ogromne zaangażowanie i wkład pracy przyczyniły się do ukazania doniosłości przedstawianych wydarzeń.

        Całość przedstawienia uświetniały liczne piosenki i recytacje oraz bogato przygotowana scenografia. Nie można również zapomnieć o przepięknych, perfekcyjnie dobranych do ról strojach, które wzbudziły ogromny aplauz publiczności.

        Montaż „JESTEŚ PIELGRZYMEM NA TEJ ZIEMI” grany był kilkakrotnie, ze względu na duże zainteresowanie widowni, wśród której znaleźli się między innymi: ks. Dziekan Emil Midura, ks. dr Jan Cebulak - Proboszcz naszej parafii oraz przedstawiciele lokalnych władz, na czele z Panem Leszkiem Bieńkiem - Wójtem Gminy Brzostek.

        Jan Paweł II podobnie jak trzy lata temu zjednoczył na Placu św. Piotra wszystkie narody, tak drugiego kwietnia 2008 roku złączył całą społeczność w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzostku we wspólnej modlitwie i zadumie.
Wszyscy chcemy żyć mając Jego słowa za drogowskazy, które zapewniają nadzieję na lepsze jutro. „Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi...”.

atsz

Zobacz więcej zdjęć