DZIEŃ PAPIESKI W BRZOSTECKIEJ PODSTAWÓWCE
 

 

        Szkoła Podstawowa w Brzostku znana jest parafianom, nie tylko z przepięknych spektakli ukazujących ogromne dokonania Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Dlatego w sposób naturalny w czerwcu tego roku brzostecka podstawówka włączyła się w „budowę żywego pomnika Jana Pawła II”. Tym samym jest w gronie ponad setki szkół, na terenie diecezji rzeszowskiej, jako „Żywy Kamień Pomnika”. Uroczyste rozpoczęcie tego programu edukacyjnego miało miejsce w Katedrze w Rzeszowie, w 30 rocznicę pierwszej pielgrzymki Papieża do Polski. Podczas podniosłej Mszy św. inauguracyjnej błogosławieństwa szkołom i wiernym udzielili wtedy: kardynał M. Jaworski oraz biskupi K. Górny i E. Białogłowski.

        Edukacja to jest ciągły proces, a nie tylko jednodniowa akcja. Dlatego w Szkole Podstawowej w Brzostku dłużej przygotowano się do Dnia Papieskiego, który w tym roku jest obchodzony pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Wolności”. Wyrazem zaangażowania nauczycieli i uczniów są:

a) ekspozycja pt. „Myśli Jana Pawła II” z wielkoformatowymi zdjęciami oraz sentencjami nauk Papieża – Polaka;

b) wystawa różańców wykonanych przez dzieci, największe różańce mają kilka metrów długości;

c) okolicznościowa gazetka Samorządu Uczniowskiego;

d) zbiórka pieniężna do puszek – dzięki hojności nauczycieli i uczniów zebrano sporą kwotę, którą przekazano na konto diecezjalnej fundacji;

e) lekcje religii poświęcone obchodom Dnia Papieskiego;

f) modlitwa różańcowa w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II;

g) nabożeństwo adoracyjne z udziałem dzieci, a przygotowane przez katechetkę Jolantę Synowiecką na niedzielę 11 października w IX Dzień Papieski. Naturalnie najwięcej pracy w te przedsięwzięcia włożyli uczniowie ze szkolnego Koła Caritas i Ogniska Misyjnego wraz ze swymi opiekunami.

        Na szczególna uwagę i wyjaśnienie zasługuje wyżej wspomniana idea programu „budowy żywego pomnika Jana Pawła II”. Otóż w tym programie edukacyjnym „żywym pomnikiem” są uzdolnieni chłopcy i dziewczęta pochodzący z niezamożnych rodzin, dla których fundowane są stypendia. Dzięki tym stypendiom młodzi ludzie będą mogli rozwijać swe talenty oraz chwalić Pana Boga i hojnych ludzi za tak cenne dary. Pamiętajmy, że nawet najdrobniejszy dar do nas kiedyś powróci. „Dzielmy się miłością!”

Zobacz więcej zdjęć