W pierwszą rocznicę beatyfikacji Jana Pawła II

 

„Oto jest dzień, który dał nam Pan

Weselmy się i radujmy się nim”

 

     Dzień pierwszego maja 2012 r. oczekiwany był przez Brzostowian z wielką radością, bowiem to czas pierwszej rocznicy wyniesienia na ołtarze syna polskiej ziemi, Papieża wszechczasów Jana Pawła II.

     Nie tylko uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy przygotowali się pieczołowicie na ten dzień, ale też cała społeczność brzostecka na czele z proboszczem naszej parafii, prałatem dr. Janem Cebulakiem oraz ludźmi dobrej woli, którzy chcieli aby ten dzień był niepowtarzalny i pozostał w pamięci na zawsze.

     Żywy Pomnik Jana Pawła II usytuowany na terenie dawnej plebanii brzosteckiej z dnia na dzień stawał się coraz to bardziej funkcjonalny na rzecz ludzi niepełnosprawnych, biednych, starych, samotnych, opuszczonych. Obiekty starej plebanii zostały wyremontowane, zmodernizowane i przystosowane do prowadzenia zajęć. Starą plebanię odnowiono w każdym calu, dawne pomieszczenia odrestaurowano i dziś w nich tętni nowe życie – pracują tutaj instruktorzy z grupami ludzi niepełnosprawnych. Strych plebanii został zaadoptowany na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej, powstała tam sala rekreacyjna, gabinety psychologa i pracowników administracji, a z balkonów rozciąga się piękny widok, nie tylko na całe obejście WTZ, ale także na przepiękny pejzaż Ziemi Brzosteckiej „oparty” o Kamerę. Ciemna zieleń lasów upstrzona bielą kwitnących czereśni, krzaków tarniny wtapia człowieka w zamyślenie i zadumę nad sensem życia.

     Całe obejście dawnej plebanii unowocześnione, z dawnych spichlerzy, szop, obory powstały sale do prowadzenia zajęć, warsztat stolarski, naprawczy, garaże na maszyny rolnicze i samochody. Pola podzielone są na wybiegi dla koni, których jest coraz więcej. Ogrodzone są drewnianymi zagrodami, a wydzielone poletka zagospodarowane warzywnikami i sadem owocowym.

     Obok budynku WTZ został wybudowany duży obiekt ŚDS, w którym na parterze przebywają dzienni pensjonariusze – ludzie starsi, schorowani, potrzebujący pomocy. Znajduje się tutaj nowocześnie wyposażona sala gimnastyczna, gabinety do rehabilitacji, kuchnia, świetlica oraz sale do prowadzenia zajęć. Jest też winda, którą mogą niepełnosprawni, schorowani przemieszczać się na piętro. Pokoje na piętrze są jeszcze niezamieszkałe, ale w przyszłości znajdą tu miejsce ludzie potrzebujący pomocy na pobyt stały. Pracownicy zatrudnieni w tym obiekcie sprawują pieczę nad chorymi i cierpiącymi, co jest ściśle związane „…z misją Kościoła. Kościół od początku wyznaje, że został powołany przez Chrystusa, który nałożył nań obowiązek opieki nad biednymi, słabymi, bezbronnymi, cierpiącymi i tymi, co płaczą…” mówił Papież Jan Paweł II w homilii w Los Angeles 15 XI 1987, którego imieniem został nazwany obiekt ŚDS w Brzostku. To właśnie ten Żywy Pomnik Jana Pawła II ma służyć potrzebującym, biednym ludziom starszym, a pracujący w nim opiekunowie winni mieć ciągle w sercu przeświadczenie, że „…coście uczynili jednemu z tych maluczkich, mnieście uczynili.”

     Wokół ŚDS cały teren został zagospodarowany. Brukiem wyłożono dróżki, aleje, parkingi oraz teren wokół pomnika Jana Pawła II i przed pomnikiem katyńsko-smoleńskim. Rodziny zamordowanych w Katyniu posadziły tutaj brzosty – drzewa, od których wywodzi się nazwa naszej miejscowości. Dostojnie rośnie też Dąb Papieski zasadzony w 2006 r. z nasiona poświęconego przez Papieża Polaka. Stoi tutaj też okazała altana, w której można spokojnie usiąść i napawać się zapachem bzów, jaśminów, konwalii, fiołków, tulipanów i wielu innych kwiatów polskich.

     W takiej odświętnej scenerii na posesji plebańskiej, a obecnie Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy zebrała się dość pokaźna grupa parafian, do której przybył Zacny Gość Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej Biskup Kazimierz Górny wraz z dyrektorem Caritas Diecezji Rzeszowskiej ks. Stanisławem Słowikiem, księżmi pracownikami naukowymi, seniorem ks. Edwardem Wilkiem, który przed 47 laty pracował jako wikariusz w naszej parafii oraz księżmi z dekanatu. W uroczystości wzięli również udział zaproszeni przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, leśnicy oraz osoby zaprzyjaźnione z Ziemią Brzostecką. Szpalerem ustawiły się poczty sztandarowe: Rady Miejskiej, „Solidarności RI”, straży pożarnych oraz szkół. Uroczystość uświetnił również Szwadron Podkarpacie w barwach 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego i chór parafialny. Wszyscy zebrani oczekiwali na poświęcenie Żywego Pomnika Jana Pawła II w pierwszą rocznicę beatyfikacji. Ołtarz liturgiczny do koncelebrowanej Mszy świętej usytuowany był na balkonie WTZ. Słońce prażyło z całej mocy, na błękitnym niebie nie było ani jednej chmurki, ni obłoku, tu i ówdzie przelatywały ptaki, a wysoko „przesuwał” się bocian lecący do gniazda na szkole.

     I oto wyszedł dostojny celebrans biskup Kazimierz Górny wraz z grupą księży przed ołtarz, a chór brzostecki odśpiewał psalm „Oto jest kapłan wybrany”. Proboszcz brzostecki ks. dr Jan Cebulak przywitał gości, a potem rozpoczęła się Msza święta dziękczynna. Homilię wygłosił dyrektor Rzeszowskiej Caritas, której treścią było przypomnienie i przesłanie wiernym niesienia obowiązku miłości i pomocy ludziom potrzebującym. Powoływał się na myśli Jana Pawła II, że „Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to czym się dzieli z innymi”. Zwracając się do wiernych przypomniał też, że istotą miłości jest cierpienie, a największą niepełnosprawnością człowieka jest dysfunkcja moralna. Słowa wypowiadane przez kaznodzieję niosły się daleko i zapadały w umysłach słuchających. Wierni w skupieniu uczestniczyli w przyjmowaniu Komunii świętej, a przed poświęceniem Żywego Pomnika Jana Pawła II zgromadzeni odśpiewali „Boże coś Polskę” i zanosili modły o miłosierdzie Boże za przyczyną błogosławionego Jana Pawła II prosząc o dary życia i posługi niesionej w tym obiekcie. Chór parafialny wyśpiewał radosne „Alleluja” oraz pieśni do Matki Świata „O Ty coś świata gwiazdo zaranna, coś ziemi naszej Polską Królową” – a że melodie niosły się z rozpalonych serc, słychać je było daleko, aż hen pod niebiosa. Miłym akcentem było wręczenie ks. dr. Janowi Cebulakowi Statuetki „Miłosiernego Samarytanina”, którą Rzeszowska Caritas nagradza za wybitne zasługi na polu miłosierdzia.

     Po Mszy świętej wierni zwiedzali cały duży obiekt Żywego Pomnika Jana Pawła II, a w nim Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom

Samopomocy, modlili się przy katyńsko-smoleńskim pomniku oraz przed pomnikiem błogosławionego Papieża. Były też wspomnienia. Kierowniczka WTZ opowiadała o tym, że prowadzona jest rehabilitacja ruchowa, społeczna i zawodowa niepełnosprawnych. Wspominała jak 10 lat temu powstawał ten obiekt organizowany przez parafię brzostecką, ówczesnego proboszcza ks. Czesława Szewczyka oraz bezhabitową siostrę ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od cierpiących – siostrę Małgorzatę Frączek. Jednak największą opiekę i zaangażowanie w budowę i modernizację wykazał proboszcz brzosteckiej parafii ks. Jan Cebulak. Jemu to właśnie jesteśmy wdzięczni za to wielkie dobrodziejstwo środowiskowe, jakim jest Żywy Pomnik Jana Pawła II, w którym to właśnie są żywo realizowane nakazy miłości bliźniego oraz opieka i pomoc biednym cierpiącym, o których permanentnie mówił Piotr naszych czasów.

     Ten radosny dzień nie skończył się na poświęceniu obiektu, ale uroczystości trwały do późnych godzin wieczornych. Młodzież szkolna przygotowała program artystyczny. Brzosteccy ułani zaprezentowali musztrę oraz pokaz władania szablą i lancą, a także skoki przez przeszkody. Wokół obiektu ustawione były stoiska z pracami uczestników WTZ, a to z pracami z wikliny, haftowanymi obrazami, wyrobami ceramicznymi, stroikami, malowankami. Ponadto grupa gastronomiczna przygotowała żurek, bigos, frytki, grillowane specjały, napoje i lody. Po południu scena tętniła tańcami i śpiewami pieśni patriotycznych. Do konkursu pieśni zgłosiła się grupa dzieci przedszkolnych. Seweryn Bonarek, Aldona Rams, Oliwia Halz wykazali się nie tylko znajomością trudnych tekstów pieśni „Marsz pierwszej brygady”, „Wojenko, wojenko”, „Witaj majowa jutrzenko”, ale także kunsztem artystycznym i zgrabną interpretacją utworu. Otrzymali w nagrodę, dyplomy i słodkości, które wręczało jury z ks. doktorem Janem Cebulakiem na czele.

     W grupie starszej Agnieszka Bachara, zespół klasy IV i VI c ze Szkoły Podstawowej w Brzostku pieśniami „Rodzinny kraj”, „Pałacyk Michla”, „Witaj majowa jutrzenko”, „Serce w plecaku” również wyśpiewali sobie nagrody. Uczestników WTZ reprezentowała trzyosobowa grupa: Beata Grodzka, Roman Jarmusz i Bogdan Gliwa. Za pieśń „Serce w plecaku” otrzymali gromkie brawa oraz dyplom i nagrody. Popisywała się też grupa taneczna ze Studia Tańca Bożeny i Adama Berkowiczów z Jasła. Wisłoczanie w oryginalnych strojach toczyli boje oraz prowadzili konkursy dla dzieci i dorosłych (kręciła, przeciąganie liny, turniej łuczniczy, rzut „zapałką”). Także zawodnicy brzosteckiego klubu Kyokushin Karate prezentowali swoje umiejętności. Dużym powodzeniem cieszyły się przejażdżki na koniach oraz tresura psów. Małe dzieci korzystały ze zorganizowanego placu zabaw, a kapela „Brzostowianie” przygrywała melodie ludowe. Wystąpił również zespół muzyczny „Oris” działający przy Domu Kultury w Brzostku.

     Atmosfera tego dnia była niezwykła jak gdyby była przypomnieniem wielkiej osobowości błogosławionego Jana Pawła II, który w młodości był aktorem, sportowcem, śpiewakiem, kajakarzem, poetą, a dopiero potem stał się Wielkim Teologiem i świętym naszym Polakiem.

     Oby Żywy Pomnik Jana Pawła II był nie tylko radosny na święta, ale aby był zawsze obiektem z sercem dla niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy.

Zuzanna Rogala

 

Zobacz więcej zdjęć