INFORMACJE BIP ׀ STATUT ׀ SPRAWOZDANIA ׀ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 

 

Postępowanie na: Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 – cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim


1.
Ogłoszenie
2.
SWZ
3.
Formularz oferty
4.
Oświadczenie
5.
Projekt umowy

6. INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

7. Informacja po terminie składania ofert

8. Zawiadomienie Wykonawcy

9. Ogłoszenie o wyniku postępowania

10. Ogłoszenie o wykonaniu umowy
 

 /odwołany/Postępowanie na: Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 9 – cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim/odwołany/


1.
Informacja
2.
Ogłoszenie
3.
SWZ
4.
Formularz ofertowy
5.
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia
6.
Projekt umowy
7
. Zmiana Ogłoszenia
8.
Zmiana SWZ
9.
Unieważnienie